ကင်းစ်ဝုဒ် (Kingswood) ကျောင်းဆရာများအိမ်

Listing Description

ကလောမြို့ ဓမ္မစင်္ကြာလမ်းတွင် တည်ရှိသည်။ အုတ်ကြွတ်အမိုးပါရှိသော သစ်သားအိမ်ဖြစ်ပြီး ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်ခန့်တွင် ကင်းစ်ဝုဒ် (Kingswood) ကျောင်း၏ ဆရာ၊ ဆရာမများနေရန်အတွက် ကျောင်းအုပ်ကြီးနေအိမ်နှင့် တစ်ချိန်တည်းဆောက်လုပ်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရပါသည်။ လက်ရှိတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကိုယ်ပိုင်အိမ်အဖြစ် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။