ဘွမ်ဖာဘွမ် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော

Listing Description

ကချင်ပြည်နယ်၊ ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ ဘွမ်ဖာဘွမ်တောင်၏ ပတ်လည်နေရာဒေသများကို ဘေးမဲ့တောအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး စတုရန်းကီလိုမီတာ ၁၈၅၄,၄၃ ကျယ်ဝန်းသည်။ သစ်တောအမျိုးအစားများမှာ အမြဲစိမ်းတော၊ တောင်ပေါ်တော၊ ထင်းရှူးတောများ ဖြစ်ကြသည်။ အာရှဆင်၊ ပြောင်(Gaur)၊ ဆီးရိုးတောဆိတ်(Serow)၊ သမင်မျိုးစိတ်များ၊ အင်းကျား(Clouded Leopard)၊ အာရှရွှေကြောင်(Asiatic Golden Cat)၊ ရွှေရောင် ခွေးအ(Golden Jackal)၊ တောင်ဆိတ်နီ(Red goral)၊ ကျားသစ်၊ ငှက်မျိုးစိတ်များ ကျက်စားနေထိုင်ကြသည်။